Struktura organizacije

 

ČLANOVI UPRAVNOG ODBORA:

1. GORAN OBRADOVIĆ AK VOJVODINA“- NOVI SAD  - PREDSEDNIK
2. KARAI LASLO AKŽ „SPARTAK“- SUBOTICA
3. SLOBODAN PELAGIĆ AK „MARATON“ - SOMBOR
4. DANIJELA ŠPIRIĆ AK“BORAC“- KLISA
5. STEVAN RADIŠIĆ AK“BANAT“- ZRENJANIN
6. BOJAN TOMAŠEVIĆ AK“OMLADINAC“- PRIGREVICA
7. DANILO KRTINIĆ AK“SIRMIUM“- SREMSKA MITROVICA

 

ČLANOVI NADZORNOG ODBORA:

1.  ROBERT ŠAHURIĆ  
2.  NATAŠA NAĐ  
3.  MESAROŠ KORNEL  
     

Sekretar: Marina Milinkov