AK Banat

AK Banat | Zrenjanin

kontakt podatci

Atletski klub „Banat“ Zrenjanin, osnovan je 22.08 2008. godine uz prisustvo 34 člana. Za predsednika je izabran Borislav Mandić, a za trenera Petar Tankosić. Najuspešniji atletičari Kluba od osnivanja su: Tešić Radoslav, Sivački Ivana, Janković Dragana, Damjenac Tijana, Zakić Natalija, Čurčin Nikola, Kanjerić Biljana i drugi.

Atletski Savez Vojvodine