AK Crvenka

AK Crvenka| Kula

kontakt podatci

Osnivačka skupština AK „Crvenka” održana je 26. februara 1984 godine. Prvi
predsednik bio je Radulović Anđelko, sekretar Lovrić Dragan, a treneri: Zorić Petko i Jelić Josip. U početku Klub je okupio učenike iz osnovne škole Crvenke i iz susednih mesta – Sivca i Kule. Uopšte nije bilo teško sakupiti masu jer su učenici, bez obzira na teške uslove, bili jako zainteresovani.
Više puta održana je Izborna skupština Kluba: od 1994. godine novi predsednik Kluba postao je ing. Pikula Dragan, sekretar Petko Zorić, a treneri su Petko Zorić i Nedeljko Zorić, 2001. godine predsednik Kluba postao je Vogrinc Robert a sekretar i trener Nedeljko Zorić. Godine 2007. AK Crvenka je formirao Zbor atletskih sudija, a 2008. uz Klub su i dalje njegova tri osnivača -dr Jovo Rokić, Jelić Josip, Petko Zorić. Trener je i dalje Nedeljko Zorić.
Najuspešniji takmičari u istoriji Kluba iz prve generacije bili su: Đurđević Veselin, Zorić Žarko, Selak Zoran, Laketa Milica, Popović Vera, Avramović Marijana, Ilić Petar i Peruničić Stanimirka, pa sledi niz sjajnih generacija, a 2011. godine ističu se: Kovačević Milica (dalj i sprint), Selak Jovana (koplje) i Vujičić Dunja (sprint i srednja pruga).
Godine 2009. Crvenka dobija tartan stazu i atletska borilišta (na terenu O.Š. „Vuk Karadžić“) i od tada se organizuje Prvenstvo Vojvodine na malim terenima.

Atletski Savez Vojvodine