AK Diskobolos

AK DISKOBOLOS | Subotica

kontakt podatci

Atletski klub „Diskobolos“ osnovan je Subotici 15. aprila 1998. godine u okviru OŠ VIII Vojvođanske udarne brigade. Osnivači Kluba bili su: Zdravković Aleksandar, Ajnberger Jožef i Piontek Lazar. Za predsednika je izabran Zdravković Aleksandar, a za trenera Ajnberger Jožef.
Najuspešniji atletičari Kluba bili su: Čuso Kristijan, Zec Zdenko, Matlak Branko, Banjeglav Dragomir, Kalmar Robert, Kakaš Atila, Sekereš Bertold i Lerinc Endre.
Najveći ekipni uspeh Klub je postigao 2000. godine kada je muška ekipa bila I na JUPAL-u, a najbolji pojedinac bio je Matlak Branko, juniorski prvak Balkana u skoku u vis.

Atletski Savez Vojvodine