AK Graditelj

AK GRADITELJ | Inđija

kontakt podatci

Godine 1959. osnovana je atletska sekcija DTV „Partizan” Inđija, a već 1. 10. 1961. godine atletičari se izdvajaju i osnivaju atletski klub „Partizan”. 1963. godine osniva se novi atletski klub pod imenom „Železničar”. Predsednik je Mirić Petar, direktor OŠ „Dušan Jerković“. Već iste godine, Inđija daje svoje prve reprezentativce: Snežanu Denčić i Mirka Vujakliju, koji nastupaju za jugoslovensku reprezentaciju protiv Bugarske.

Inđijski Klub je klub koji je godinama gajio samo atletičare trkače na srednje i duge staze. Zbog nedostatka stadiona, kao i osnovnih uslova za rad, ceo trenažni rad se odvijao tokom cele godine napolju, na livadama i terenima daleko van grada u Lejama. Prvi značajni rezultati vezani su za ime profesora Subotić Jovana, trenera Kluba od 1959 – 1968. godine, kada je i sam bio aktivan takmičar. Kasnije, treneri Kluba bili su: Angelovski Dušan, Jovanović Branko, Vujaklija Mirko, Raković Ljubomir. Od 1960. godine prvi takmičari su bili: Subotić Jovan, Arsenijević Đorđe, Arsenijević Đura, Ajbek Stevan, Ajbek Đura, Ćirić Dragomir, Kovačević Jovan, Habreljek Jovan, Drobac Nikola, Popović Radomir, Balog Aranka, Denčić Snežana, Dokić Zorka, Šapić Danica, Kovačević Boško, Obradović Stanko-Bata, Jandrić Paško, Sabo Aleksandar, Runić Milutin, Runić Milivoje, Dumendžija Nedeljko i Vujaklija Mirko.

U periodu od 1964. do 1969. godine u Klubu izrasta plejada državnih reprezentativaca: Dimić Dragan, Denčić Snežana, Vujaklija Mirko, Popović Branko, pa sledi Mandić Dušan, Dragojević Ljuban, Đumić Branko, Žugić Branko (juniorski reprezentataivci), itd…

Najveći ekipni uspeh Klub je postigao 1963. godine zauzevši  I mesto na Državnom prvenstvo u Polumaratonu (26 km), u sastavu: Vujaklija Mirko, Subotić Ljubomir, Subotić Jovan. Veliki uspeh je  i osvojanje 3 puta ekipnih državnih prvenstava u krosevima (1969, 1983. i 1985. godine) u muškoj i ženskoj juniorskoj konkurenciji.

 Najuspešniji  takmičari Kluba bili su: Subotić Jovan, Vujaklija Mirko, Denčić Snežana, Raković Ljubomir, Jovanović Branko, Dimić Dragan, Popović Branko, Mandić Dušan, Dragojević Ljuban, Đumić Branko, Žugić Branko, Bocilj Nikola, Ćirić Suzana, Vinčić Dragan, Zrnić Nataša, Prpa Dragoslav, Puđa Milan, Antunović Božidar, Radenković Saša, Savić Gordana i drugi.

Najbolja atletičarka svih vremena Inđije je Ćirić Suzana.

Atletski Savez Vojvodine