AK Proleter

AK PROLETER | Zrenjanin

kontakt podatci

Prvi počeci atletike u Zrenjaninu datiraju od 1884. godine kada je u Velikom Bečkereku (danas Zrenjanin) osnovan atletski klub pod imenom „Torontál Atlethicai Klub” (TAK) – Atletski klub Torontal – sa lakoatletskom i veslačkom sekcijom. (Napomena: prvi naziv Zrenjanina je Veliki Bečkerek  do 1935. godine kada uzima ime Petrovgrad, 1941 – 1944. opet Veliki Bečkerek , od 1945 – 1947. Petrovgrad i od 1947. se zove Zrenjanin).  Torontalski atletski klub od 1919. godine nosio je ime SD „Obilić“. Najveći uspeh Klub je postigao 1925. godine kada je muška ekipa osvojila prvo, a ženska drugo mesto na Ekipnom prvenstvu Jugoslavije. Iz tog perioda plejada atletičara pronosila je slavu ovog kolektiva: Seneši Ištvan, Ambrozi Karolj, Bence Zoltan, Bence Tibor, Christian Jene, Reiss Ladislav, Joanović Konstantin – Koka, Mojić Milorad i drugi.

 Posle II svetskog rata, već 1945. godine, u Zrenjaninu se osniva atletska sekcija „Proleter“ koji je 1947. godine prerastao u klub, koji od 16. avgusta1948. godine prerasta u novu atletsku sekciju u –  SD „Kristal“. Od osnivanja u klubu AK„Proleter“ se redovno javljaju generacije mladih atletičara i atletičarki, koji su nastupali u juniorskoj i seniorskoj reprezentaciji Jugoslavije.

Treneri kluba bili su: Tot Šandor, Cigulov Sredoje, Hajdu Jani, Šumaher Petar, Đarmati Andraš i Tankosić Petar.     

Najistaknutiji takmičari su bili: Ambrozi Vera, Lazić Ljiljana, Nada Crkvenjakov, Snežana Vujatović, Ankica Šumaher, Milica Stević, Vesna Jovanović, Branislav Lalić, Katona Šandor, Đarmati Andraš, Khalaf Alaf Ašraf, Radičić Slavica, Đukanović Danijela, Bakić Borivoj, Duđik Tibor, Đapić Vukosava, Popadić Ivana, Španović Ivana, Terek Angela, Stolić Sonja, Matić Ivana, Podunavec Goran i drugi. 

Najveći ekipni uspesi Kluba: 1968. godine juniorke su osvojile I mesto na Kupu FNRJ. Na Prvenstvu SFRJ u krosu u ekipnoj konkurenciji za seniorke, 1978. u Ljubljani, 1979. u Skoplju i 1980. godine u Titogradu tri puta uzastopno osvojili I mesto u sastavu: Stević Milica, Velemirov Katica, Radan Milka, Granić Mira i Jakovljević Vesna.

U Zrenjaninu je 1974. godine izgrađena prva plastična atletska staza u SAP Vojvodini povodom održavanja II Sportske olimpijade školske omladine Vojvodine (SOŠOV).

Atletski Savez Vojvodine