AK Rusin

AK Rusin | Kula

kontakt podatci

Atletika u Ruskom Krsturu počinje da se javlja već 1945. godine kada je osnovana atletska sekcija pri Gimnaziji koja je delovala do 1947.godine. Rasadnik i trener atletike bio je Jaša Bakov, profesor gimnazije, poznati atletičar, višestruki prvak države i reprezentativac, učesnik Olimpijskih igara 1936. godine u skoku sa motkom. Na atletskim prvenstvima srednjih škola Vojvodine više puta su pobeđivali zahvaljujući Jaši Bakovu. U njegovoj omiljenoj disciplini, u skoku sa motkom, najuspešniji učenici Jaše Bakova su bili: Janko Budimski, Jakim Ramač – Joka, Jakim Šivč i Ljubo Besermenji.
Atletika ponovo oživljava 02. 05. 1976. godine kada je oformljena atletska sekcija pri sportskom društvu „Rusin”, koja u decembru iste godine menja ime u AK „Rusin” Ruski Krstur. Predsednik Kluba bio je Janko Rac, a trener Vladimir Fa. Najuspešniji atletičari kluba bili su: Marija Kuhar Hornjak, Julijan Rac, Marija Nadj, Marija Fa, Blaženka Seman, Ljubomir Govlja, Natalija Medješi, Aleksandra Šajtoš, Sanja Edelinski,Vesna Homa i drugi.
Atletika u Ruskom Krsturu ponovo oživljava 19.04.2006. godine, zahvaljajući profesorici fizičkog vaspitanja Sanji Tirkalji, koja je kroz školski program uspela da atletika preraste u formiran klub pod nazivom AK. „Rusin“ u sastavu sportskog društva „Rusin“. Prvi predsednik i trener Kluba bila je Sanja Tirkalja. Od 2007. godine predsednik Kluba je Slavko Govlja, a trener i prvi atletski sudija (od 2008. godine) je i dalje Sanja Tirkalja. Najuspešniji atletičari Kluba su: Zoran Kološnjaji, Boris Barna, Željko Kršić, Vanjo Homa, Damir Homa, Darko Černok, David Katona, Margarita Homa, Dolores Govlja, Valentina Tirkalja i Kristina Šepinski.

Atletski Savez Vojvodine