AK SAK

AK SAK | Srbobran

kontakt podatci

Godine 1921. u Srbobranu je osnovan „Sportski klub SNK“ koji 1925. godine menja ime u „Srbobranski atletski klub “ .

Posle II svetskog rata,1952. godine, pod istim imenom „Srbobranski Atletski klub “ (SAK) ponovo je osnovan atletski klub koji 1958.  uzima ime Atletski klub „Bačka“. Od samog osnivanja u Klubu su aktivno radili Brašnjo Đeze i Brašnjo Gergelj.

Posle pauze od punih deset godina, u Srbobranu je inicirano ponovno oživljavanje atletike i Klub je ponovo oformljen 1979. godine pod istim imenom. Početkom 1990. – ih godina uzima ime SAK  „Srbobran”. Treneri su bili: Brašnjo Gergelj, Pekalić Ištvan i Šarčev Jovan.

Najuspešniji takmičari Kluba bili su: Fulajtar Ištvan, Fulajtar Peter, Đurđić Svetozar, Đurđić Saša, Sijočić Jovan, Tutorov Vera, Vučkov Mira, Požar Robert, Paška Imre, Paška Zoltan, Ubornji Miroslav, Ubornji Miša, Fodor Jožef, Taši Mihalj, Sep Zoltan, Tot Laslo, Tot Norbert, Fulajtar Lidia, Kovač Suzana, Fodor Kristina, Makra Monika, Vereš Andrea, Šendula Andrea, Kiš Hermina, Sadžakov Vladimir, Vujačić Ana i Krtinić Mirko. Najveći ekipni uspeh Klub je postigao sa pionirima 1997. godine –  IImesto na JUPAL -u.

Atletski Savez Vojvodine