AK Srem

AK SREM | Sremska Mitrovica

kontakt podatci

Prvi počeci atletike u Sremskoj Mitrovici beleže se u okviru građanskog sportskog društva u čijem okrilju je postojala atletska sekcija. Godine 1919. osnovan je sportski klub pod imenom Srpski sport klub  „Građanski“. Sportski klub je tek je 1921. godine održao prvo atletsko takmičenje, a 1928. su prvi put nastupale i žene.

Po završetku I svetskog rata sport je uzimao sve više maha i osnovano je više sportskih organizacija: 1925. godine „Trgovački sportski Klub“ pa „Mitrovački sportski Klub“, a nešto kasnije „Sport Klub Zanatlija“. U ovim klubovima uglavnom su se bavili fudbalom, a sportske grane, kao što su atletika, hazena, tenis i plivanje, nikad nisu uspele da uhvate dubljeg  korena.

Posle II svetskog rata – 1948. godine, osnovana je atletska sekcija „Srem“, koja 1955. godine prerasta u klub pod imenom AK„Mladost“. Klub su osnovali učenici mitrovačke gimnazije sa profesorom fizičke kulture Ladislavom Erdeg. Prvi atletičari bili su: M.Crnić, S.Paklar, D.Tucić, S. Stojanović i M.Pajčić. Šesdesetih godina, Klub aktivnije deluje i atletičari Berislav Smiljanić i Hrvoje Krmpotić osvajaju medalje na pokrajinskim takmičenjima. Treneri su tada bili: Čonka, Jukić i Petrović. Od 1965 godine Klub se zove  AK„Srem“ . Godine1966, Klub je, zahvaljujući predsedniku SOFK-e Dušanu Ristiću, dobio prvog profesionalnog trenera – Božu Radmanovića. Dolazi nova generacija atletičara: Franjo Perge, Ivica Marketanović, Milenko Bobić i drugi. Prve medalje na prvenstvima SFRJ osvojili su Biljana Cindrić i Zdravko Bilić, a pored njih u Klubu su ponikli još mnogi državni prvaci, rekorderi i reprezentativci: Vladimir Jovanović, Zlatko Možek, Ivica Možek, Đorđić Dragiša – Bizon, Zlatko Štefanović, Neđo Zeljković, Jovica Latas, Zorica Ivanovski, Milanka Lazarević, Zdravko Vranković, Elizabeta Gomboš, Milijan Vranić,Goran Brocić i drugi.

Godine 1977, Boža Radmanović odlazi za trenera u Celje i umesto njega profesonalni trener u Klubu postaje Joos Ivan, a Đorđić Dragišu uzimaju za honorarnog trenera. Najistaknutiji takmičari u ovom periodu su: Bošnjak Dražen, Ruža –Ilić Ranković, Milica Dimitrić, Knježić Drenka, Zlatica Perković, Zoran Mišćević, Saša Karan, Danilo Krtinić, Dragana Vićentić, Dragica Teodosić, Milan Sekulić, Dragan Sekulić, Slobodan Milovac, Nikola Radojčić, Dejan Maljković, Aleksandar Čeleketić, Zoran Biserčić, Mitar Pavlović,  Aleksandar Spajić, Đura Arbanas, Drago Maričić, Goran Pavlović i Đoka Nikolić.

Od  1988. godine Đorđić Dragiša postaje profesionalni trener, Petar Klašnja počinje da radi kao honorarni trener, a Joos Ivan prelazi u SOFK-u da vodi školski sport. Ubrzo im se pridružuje  i Milica Dimitrić koja radi sa pionirima. Sledi nova uspešna generacija: Jovanović Daliborka, Nataša Meši, Bojan Komlenić, Dušan Glumac,  Goran Vukajlović, Danijela Bugarski, Slavica Mitrović, Vesna Latković, Robert Lukić, Mirjana Milinović, Miroslav Erak, VladimirErak,

Posle njih nastupa plejada mlađih takmičara koji su i danas aktivni: Dolores Đaković, Dajana Đaković, Dalibor Radanović, Violeta Nikolajević, Uroš Vuković, Filip Maljković, Ivona Šarić, Monika Marić, Mirjana Čubra, Jovanka Kerac, Darinka Kerac, Katarina Braunštajn, Nikola Čanković, Bojan Trivić, Mirjana Kostadinović, Aleksandra Kostadinović i Boris Laketić.

Najveći ekipni uspeh Klub je postigao 1971. godine kada su juniorke zauzele  II mesto na finalu kupa i na ekipnom prvenstvo SFRJ. U godinama 1973. i 1974. muška ekipa osvojila je I mesto na Prvenstvu Jugoslavije u tehničkim disciplinama za seniore u bacanju diska. Godine 1980. seniori su zauzeli I mesto na ekipnom Prvenstvu Jugoslavije u „B“ programu. 2007. godine juniorke  su zauzele I mesto na Juniorskom Kupu Srbije, a 2009. godine II mesto na ekipnom Prvenstvo države.

2010. godine u Sremskoj Mitrovici je izgrađena plastična atletska staza.

2011. godine predsednik Kluba je dr Dušan Glumac, treneri su: Đorđić Dragiša – Bizon, Bojan Komlenić, Goran Hodoba, Jasna Drobac i  Dajana Đaković, a najuspešnija takmičarka Kluba je Vučenović Marija.

Atletski Savez Vojvodine