AK Senta

AK SENTA | Senta

kontakt podatci

Prvi počeci atletike u Senti vezuju se za 04. juni 1882. kada je osnovan atletski klub pod imenom „Zentai Atlethicai Club” (ZAC-1882) – Senćanski atletski klub. Klub je još iste, a i naredne godine, organizovao atletsko takmičenje. U Senti je 31.10. 1912. godine osno-vano sportsko društvo pod imenom „Zentai Sport Egylet” (ZSE) (Senćansko sportsko društ-vo) sa sekcijama: klizanje, atletika, gimnastika i fudbal.

Posle I svetskog rata atletika se u gradu uglavnom upražnjavala kroz razne sportske tradicije, manifestacije i jubileje koje su priređivali senćanski klubovi: SAK, SD Radnički, SK Jugoslaven, SD Merkur, SD Ezra i senćansko Sokolsko društvo.

Za vreme II svetskog rata delovao je atletski klub pod imenom „ Zentai Atletikai Klub”

Posle II svetskog rata osnovano je Fiskulturno društvo FD „Jedinstvo“ sa više sekcija. Aktivnost današnje atletske organizacije datira od 3. maja 1946, kada je formirana lakoatletska sekcija i održan prvi trening na atletskim borilištima od šljake, izgrađenim za vreme rata. Prvo nezvanično atletsko takmičenje održano je 9. juna 1946. godine a 10. maja 1948. sekcija menja naziv u Lakoatletska sekcija SD „Pobeda“, koja se 12. februara 1949. zvanično učlanjuje u Atletski odbor Vojvodine. Prvo zvanično atletsko takmičenje  u Senti je održano 22. maja 1949, a vrlo brzo, 01.jula iste godine, u okviru SD „Lokomotiva“, osnovana je atletska sekcija. 16.novembra 1949. godine Lakoatletska sekcija SD „Pobeda“ i SD „Lokomotiva“ se fuzionišu i menjaju ime u Železničko sindikalno sportsko društvo „Senta” (ŽSSDS). Od 1970.godine zove se „AK Senta”, pa „Željeznički Atletski Klub” (ŽAK Senta), a od 2003. godine uzima i  danas koristi staro ime „Senćanski Atletski Klub” (SAK).

Najveći ekipni uspesi Kluba su: 41 put je bio ekipni prvak države u muškoj i ženskoj konkurenciji!:

1.) Ekipno Prvenstvo Jugoslavije (10), za seniorke 2 puta: 1981. i 1982.godine, za juniorke 8 puta: 1951, 1953,1956,1957,1965,1971,1972. i 1973. godine.

2.) Atletski Kup Jugoslavije (12), za pionire 4 puta: 1994,1997,1998.i 1999. godine, za juniorke 6 puta: 1969, 1970, 1972, 1975, 1982. i 1993. godine, za pionirke 2 puta: 1996. i 1999.godine.

3.) Jugoslovenska Pionirska Atletska Liga – JUPAL (4), za pionire 2 puta: 1996. i 1997.godine, za pionirke 2 puta: 1995. i 1996.godine.

4.) Prvenstvo Jugoslavije u tehničkim disciplinama za seniorke (14), kugla 4 puta: 1972, 1974, 1975. i 1976. godine, disk 5 puta: 1972, 1973, 1974, 1975. i 1976. godine, koplje 5 puta: 1972, 1973, 1974, 1975. i 1976. godine.

5.) Ekipno državno kros prvenstvo za pionirke 1 put, 1993. godine.

Takmičari-ke Kluba su na pojedinačnim prvenstvima države, republike i pokrajine osvojili 1968 titula prvaka, (218 državnih, 385 republičkih i 1365 vojvođanskih), oborili ukupno 331 rekord (41 državni, 117 republičkih i 173 vojvođanska) i 885 puta nastupali u reprezentacijama (311 državnih, 237 republičkih i 337 vojvođanskih). 

Najuspešniji treneri AK Senta bili su: Vladislav Jovanović,  Krivokapić Radovan, Kočiš Karolj, Taboroši Laslo, Menjhart Bela, Eperješi Laslo, Urban Jožef, Segedinski Igor i Feher Čaba.

Atletski Savez Vojvodine