AK Sirmium

AK SIRMIUM | Sremska Mitrovica

kontakt podatci

Godine 1996. u Sremskoj Mitrovici osnovana je Atletska škola „Trgovački”. U proleće 1997, na inicijativu Aleksandar Spajića, atletska škola prerasta u osnovani Klub sa imenom  AK „Sirmium”.Osnivači Kluba bili su: Goran Pavlović, Aleksandar Spajić, Miodrag Crnić, Zlatko Možek, Neđo Željković, Goran Vukajlović, Ruža Ilić, Miroslav Bijuković i Danilo Krtinić. Predsednik Kluba od 2001. godine je Vladimir Milić, a od 2007. godine do danas je Aleksandar Spajić.

Treneri Kluba bili su: Goran Pavlović, Aleksandar Spajić, Danilo Krtinić, Zoran Mišćević i Aleksandar Prokoć. Najuspešniji takmičari Kluba bili su: Dragana Tomašević, Dunja Spajić, Bojana Jovanović, Aleksandra Pavlović, Ivana Novaković, Iva Mišćević, Milica Macanović, Nenad Kljunović, Dalibor Radanović, Zorica Gligorić, Miodrag Đukić, Jelena Subotić, Daniela Čurović, Sanja Bačić, Jelača Tatjana, Samac Vedran, Nataša Laćarački , Milica Macanović, Nikola Milinković, Srećko Koviljc,  Nemanja Jačimović, Miloš Petrović, Ivona Šarić, Bojan Umetić, Vladimir Kostić, Nikola Spajić, Miloš Vuković, Bojan Simič, Stefan Tešanović, Mirko Roman  i drugi. 

Najveći ekipni uspeh Klub je postigao 2007. godine  kada su juniorke zauzele III mesto na klubskom Prvenstvu Evrope (ECCCJ), a juniori su 2010. ponovili isti uspeh sa istim plasmanom. Godine 2001.  pionirke su osvojile I mesto na JUPAL-u. i osvojivši 3 puta ekipna državna prvenstava u krosevima u muškoj i ženskoj juniorskoj konkurenciji. Šest  puta su bili ekipni državni prvaci u krosevima (2 muški 4 žene) u ml.juniorskoj i pionirskoj konkurenciji, a 2001. godine bili su sveukupni prvaci na Državnom ekipnom kros-takmičenju.

Atletski Savez Vojvodine