AK Star

AK STAR | Stara Pazova

kontakt podatci

Počeci atletike u Staroj Pazovi beleže se od 11. maja 1946. godine, kada je formiran Sreski Fiskulturni Odbor koji je imao i atletsku sekciju.

  1. januara 2003. godine osnovan je atletski klub pod imenom AK „Star “ Stara Pazova. Prvi predsednik i trener bio je Miroslav Kičinja.

Atletski Savez Vojvodine