ARK „Achilles“

ARK „ACHILLES“| Subotica

kontakt podatci

U Subotici je 1885. godine osnovano sportsko društvo pod imenom SE „Achilles” – SD „Ahiles“ koje je među prvima počelo u Vojvodini da kultivira, širi i razvija atletiku. Do 1914. godine SD Ahiles je učestvovao u organizaciji atletskih i gimnastičkh takmičenja državnog karaktera (Országos athletikai és torna verseny) koje je otpočelo Subotičko gimnastičko društvo (Szabadkai Sport Egylet – SzSE) 1880. godine na Paliću. Ova takmičenja (otpočeta 16 godina pre prve moderne Olimpijade u Atini!) kasnije u lexikonima i na skupovima sportskih istoričara spominju se samo kao „Palićka Olimpijada”.
Posle II svetskog rata, tek 1982. godine, jedna grupa palićkih sportskih radnika obnovila je „Palićku Olimpijadu”. Godine 1990. formiran je atletski klub pod imenom AK „Achilles”. Prvi predsednik je bio Antal Molnar-Tika, a rukovodstvo su još činili: Dragan Čirić i Đula Lošonc. Nešto kasnije, u rad se uključio i Bela Futo. Prvi trener je bila Elvira Janoši, pa Jožef Kereši, Antun Tonković-Tuna, Evetović Bela i Laslo Ubori. Od 1992. godine Klub je počeo da organizuje spomen-takmičenje pod imenom „memorijal Vermeš Lajoš”. Od 1. januara 1996. godine najbolji takmičari su prešli (fuzionisali se) u ŽAK Spartak, a ostalima je polako opadao intenzitet rada i u Klubu nastaje vreme mirovanja… Za relativno kratko vreme, zahvaljajući izuzetnoj ažurnosti i marljivosti trenerskog kadra (bez ikakve nadoknade!) u Klubu su ponikli budući šampioni, rekorderi i reprezetativci: Abraham Livia, Guljaš Čaba, Šinko Arpad, Pualić Bojana, Siraki Karolina, Godanji Arpad, Godanji Čaba, Dudaš Čaba, Milošević Đorđe, Bojović Nebojša, Milutinović Sunčica, Suromi Suzana, Šakić Miloš, Dinka Robert, Janoši Agneš, Miodragović Kristijan, Panić Aleksandar i mnogi drugi. Najveći ekipni uspeh Klub je postigao osvajanjem II mesta na juniorskom Kupu Jugoslavije i III mesto na JUPAL – u.
Godine 2000, zahvaljajući entuzijasti Valihora Ištvanu, osnovano je Sportsko Udruženje „Olimpija” – Palić. Udruženje je imalo za cilj da neguje tradiciju olimpijskog pokreta i sa zimskim i letnjim „Palićkim igrama” razvija sportski turizam i sportsku rekreativnu aktivnost. 2001. godine osnovan je atletski klub pod imenom ARK „ Achilles “. Predsednik je bio Savo Duvnjak a trener je Šandor Sekelj. Najuspešniji takmičari su bili: Stojanka Sokol, Radovan Radulović, Dragan Ćirić, Janoš Vero, Edit Mešter i mnogi drugi.

Atletski Savez Vojvodine