Održana skupština ASV

Atletski savez Vojvodine je 23.03.2024. godine je održao redovnu godišnju Skupštinu.

Prisustvovalo je 22 delegata od 29 koji su stekli pravo da učestvuju na Skupštini.

Sednica je protekla u izuzetno korektnoj atmosferi.

Posle usvojenog dnevnog reda, pristupilo se usvajanju pojedinačnih tačaka dnevnog reda.

Svi izveštaji za 2023. godinu i planovi za 2024. godinu su usvojeni jednoglasno.

U konstruktivnoj diskusiji bilo je manih primedbi i dopuna koji će biti sastavni deo zapisnika.

Skupština je sa radom završila u 12,00 časova.

Posle održane redovne godišnje Skupštine, Ateletski savez Vojvodine je proglasio najuspešnije atletičare-ke,trenera i Klub.

U prilogu se nalazi spisak najuspešnijih atletičara-ki za 2023. godinu.

Atletski Savez Vojvodine